Saavutettavuus

Saavutettavuusvaatimukset astuvat voimaan 23.9.2019 ja velvoittavat julkista sektoria ja joitakin yksityisiä toimijoita huomioimaan saavutettavuuden verkkosivustojensa ja mobiilisovellustensa suunnittelussa ja toteutuksessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lain saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvova ja neuvova viranomainen. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi

-23.9.2019 – Uusien julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia

-23.9.2020 – Kaikkien julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia

-23.6.2021 – Kaikkien julkisten mobiilisovellusten on oltava saavutettavia

Linkkejä:Väestörekisterikeskuksen tuottamat videokoulutukset saavutettavuudesta:

Saavutettavuuden perusteet (kesto 1 h 16 min, avautuu uuteen ikkunaan)

Saavutettavan verkkopalvelun hankinta (kesto 1h 29 min, avautuu uuteen ikkunaan)

Saavutettavien tiedostojen tekeminen (kesto 1 h 33 min, avautuu uuteen ikkunaan)