Ohjelmistorobotiikka RPA

Robotic Process Automation (RPA) eli ohjelmistorobotiikka, lyhyt oppimäärä

Ohjemistorobotti automatisoi prosesseja. Ohjelmistorobotti on ohjelma, joka toimii kuten ihminen esim. lukee Excell -tuntkirjaustaulukkoa ja laittaa siitä tietoja palkalaskentaohjelmaan. Ohjelmistorobotilla voidaan automatisoida monenlaisia ihmisten tekemiä tiedonhaku- ja tiedonsyöttötoimintoja. Ohjelmistorobotille opetetaan prosessi, jonka se automatisoi. Testauksen jälkeen ohjelmistorobotti suorittaa tätä tehtävää / rutiinia väsymättömästi. Havaitsemansa virheet tai ongelmat robotti raportoi "esimiehelleen" eli valvojalle (ihminen), joka sitten käsittelee nämä tilanteet. Ohjelmistorobotin hyödyntäminen ei edellytä muutoksia olemassa oleviin ohjelmiin vaan se toimii hyödyntäen ko. ohjelmien käyttöliittymiä tai muita rajapintoja. Ohjelmistorobottia voidaan käyttää myös korvaamaan erikseen tehtäviä järjestelmien välisiä integraatiota.

Ohjelmistorobotiikan hyötyjä:

 • Robotti tekee työtä väsymättömästi 24/7
 • Robotti ei tee virheitä, selvittelyn aika vähenee
 • Robotti on nopea, prosessien läpivientiaika pienenee, säästää aika
 • Robotilla voi olla useita tehtäviä (jos yksi tehtävä vie tunnin vuorokaudesta on vielä 23 tuntia muihin tehtäviin)
 • Robotti raportoi selkeästi tekemänsä työn
 • Robotti työntekijänä pienentää henkilöstön osaamiseen ja resursointiin liittyviä riskejä
 • Selkeyttää prosessin ja helpottaa sekä pitää hinnan kurissa kun esim. ko. toiminta ulkoistetaan toimijalle, joka hyödyntää ohjelmistorobottiikkaa

=> säästää aikaa ja rahaa, lisää tyytyväisyyttä organisaation eri tasoilla, luo teknologiamyönteistä kehittämisilmapiiriä

Käyttökohteita mm.:

 • Tuntikirjaukset palkanlaskentaan
 • Työsuhteen aloitukseen ja lopetukseen liittyvä automatisointi
 • Kirjapidon viennit ja muut tehtävät
 • Laskujen käsittelyyn liittyvät tehtävät esim. ostolaskujen käsittely
 • Sähköisten lomakkeiden tietojen viennit eri järjestelmiin

Ohjelmistorobottiprojektin läpi viemisessä tarvitaan toiminnon eli ko. prosessin osaaja, ohjelmistorobotin opettamisen osaaja ja kokonaisuuden koordinoija. Hyvä on selvittää myös tietoturva-asiat. Projektin eteneminen; käyttökohteen valinta, märittely, testiversio, tarkastelu tuotantoveriso, pilotointi, käyttöönotto ja ylläpito (=> seuraava käyttökohde).

Tietoa aiheesta:

YouTubessa runsaasti lyhyitä tietoiskuja ja videoita ohjelmistorobotiikasta, käytä esim. hakusanoja ohjelmistorobotiikka ja ohjelmistorobotti sekä RPA.