Pohjaksi kehittämiselle

Jukishallinnon digitalisoinnin periaatteet,

http://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet


Suomi.fi mahdollistaja ”palaset” helpottavat keskittymistä itse palvelun kehittämiseen

  • Suomi.fi –tunnistus
  • Suomi.fi –maksut
  • Suomi.fi –valtuudet
  • Suomi.fi –PTV (palvelutietovaranto)
  • Suomi.fi –viestit (kansalaisen sähköpostilaatikko)
  • Suomi.fi –palveluväylä
  • Suomi.fi –kartat
  • Suomi.fi -verkkopalvelu (palvelukatalogi, kansalaisen asiointipalvelu)

Laki velvoittaa käyttämään, ei kuluja kunnalle.

esuomi.fi / vrk.fi/digitalisaatiota-edistavat-palvelut

Hanke antaa apua ja selvittää.

Sidosryhmät: