DigiOsaaminen

Hankkeen edetessä järjestetään webinaareja ja koulutuksia ajankohtaisista ja esiin tulevista aiheista. Hankitaan alan parhaat asiantuntijat kertomaan ja kouluttamaan. Esim. Moderni tietotyö, saavutettavuus, palvelumuotoilu. Koulutukset voivat olla myös asiantuntijakonsultointia täsmä kokeiluihin, jolloin asia viedään vieläkin lähemmäksi konkretiaa. Saa ehdottaa aiheita, käytä idea lomaketta.

Aihepiirin sisältö löytyy sivuilta kohdasta Osaaminen ja kyvykkyys