Palvelut

Hanke on tuotteenomaistanut palveluitaan, jotta hankkeen olisi niistä hankekunnille helpompi kertoa ja kuntien helpompi hankkeen toteustapoja ymmärtää. Palveluiden kehittämisessä on hyödynnetty palvelumuotoilun keinoja.

DigiPakki on kokoelma hankkeen järjestämiä digityökaluja, joihin hankekunnilla koekäyttömahdollisuus. Hanke antaa neuvontaa sekä yhdessä etsitään muista hankekunnista kumppaneita verkostoitumaan ko. työkalulla toteutettavan aihealueen ympärille. Pakkiin tulevin työkalujen kartoitus etenee, alustavasti DigiPakkiin on ajateltu tulevan kyselytyökalun, online video -työkalun sekä sekä sähköisen asioinnin lomaketyökalun. Myös muita työkaluja tullaan mahdollisesti lisäämään DigiPakkiin.

DigiSorvaamo on palvelu/toimintatapa, jolla pyritään selvittämään mm. kokeiluaihiota ja viemään aihioita kokeiluun useamman kunnan kanssa yhteistyönä.

DigiNeuvonta on hankkeen tarjoamaa neuvonta- ja opastuspalvelua hankekunnille erilaisissa digi ja ICT-asioissa, aina työkaluista alan lainsäädäntöön saakka.

DigiOsaaminen Hankkeen edetessä järjestetään webinaareja ja koulutuksia ajankohtaisista ja esiin tulevista aiheista. Hankitaan alan parhaat asiantuntijat kertomaan ja kouluttamaan. Esim. Moderni tietotyö, saavutettavuus, palvelumuotoilu. Koulutukset voivat olla myös asiantuntijakonsultointia täsmä kokeiluihin, jolloin asia viedään vieläkin lähemmäksi konkretiaa.

Tulossa on myös oppimisympäristö ja erilaisia koulutuksia yhteistyössä Pohjois-Savon tietohallintofoorumin kanssa.

Saa ehdottaa koulutus aiheita, käytä idealomaketta.

Kohti eKuntaa -hankkeen palvelut ovat ilmaisia hankekunnille.