Teamsin mahdollisuudet ja hyödyntäminen / Teams-tuokiot

Tervehdys hankkeen kunnille ja kuntatoimijoille!

Kaikkiaan Teams-tuokioita on pidetty yli 70 kpl ja saatu palaute on ollut erittäin hyvää.

Tulemme kuntiin ja kuntien omistamiin organisaatioihin sekä edellä mainittujen hallinnoimille hankkeille pitämään Teams tuokioita eli kertomaan ja keskustelemaan Teamsin mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä.

Teams tuokion pituus 1½ - 2h tai sovitusti.

Sisältö:

 • Mikä ja miksi Teams?

 • Teamsin esittely käytännön esimerkkien avulla (mm. hankkeen oma Teams)

 • Kunnan jonkun tiimin Teams -ympäristön rakentaminen (voidaan toteuttaa kevyesti tässä yhteydessä ja/tai jatkaa myös erillisessä tuokiossa)

 • Teamsin yhteys muihin O365 -sovelluksiin (Outlook, OneNote, SharePoint, OneDrive, Word, PowerPoint ja Excel)

 • Teamsin videoneuvottelu korvaa Skypen

 • Organisaation ulkopuoliset jäsenet osana Teams -tiimiä

 • Teams mobiilisti eli kuinka homma toimii älykännykällä

 • Vinkkejä ja ajatuksia modernista tietotyöstä sekä sitoutuminen yhteiseen työskentely malliin

 • Teams ja ajatuksia tietoturvasta sekä minne mikin tieto kuuluu mm. arkistoinnin näkökulmasta

 • Tietoa mistä saa Teams tietoa ja kuinka Kohti eKuntaa -hanke voi auttaa

 • Ja ennen kaikkea keskustelua ja yhteistä pohdintaa Teamsin mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä kussakin kunnassa

Tukiot on tarkoitettu selkeyttämään mitä ja miten Teamsia olisi järkevää hyödyntää. Kunta voi olla vasta käyttöönottamassa Teamsia tai kunnassa ollaan oltu pilvimaailmassa jo pidempään, mutta on jäänyt epäselväksi Teamsin mahdollisuudet ja tehokas hyödyntäminen.

Kohderyhmä: johtoryhmät, kehitysryhmät, työryhmät, hanke- ja projektitiimit, yksikkötiimit ja muut kunnan erilaiset tiimit

Toive on, että paikalle saadaan kaikki tiimin edustajat, silloin voi syntyä jo samassa yhteydessä uusia sovittuja toimintatapoja. Teams tuokioihin järkevä osallistujamäärä on 3-15 henkilöä.

Teams tuokiot ovat kunnille ja kuntien omistamille organisaatioille maksuttomia .

Ota yhteyttä, sovitaan aika ja pannaan modernille Teams -tiimityölle vauhtia.


PS. Nyt hankkeen loputtua Teams-tuokioita on mahdollista saada, katso https://www.cidopro.com/teams-tuokio