SuomiDigi

SuomiDigi on julkishallinnon digitalisaation kehittäjäfoorumi, aineistopankki ja parhaiten käytäntöjen sivusto.