eOppiva

eOppiva on valtionhallinnon oppimisympäristö. Osa koulutuksista on suunnattu koko julkishallinnolle ja ovat vapaasti hyödynnettävissä.

* Digiturvallinen työelämä * Päämäränä laadukkaat digipalvelut * Kokonaisarkkitehtuuri * Asiantuntijana somessa * Palvelumuotoilu *