DigiVerstas oppimisympäristö

EI toteudu hankeen aikana, aika ei riitä (PK 17.6.2021).

DigiVerstas -oppimisympäristö on työn alla... ja järjestelyt saattavat venyä vuoden 2020 loppupuolelle, koska haetaan laajempaa yhteistyötä ja eri alueellisten toteutusten läpileikkaavutta ja yhteistä saavutettavuutta.