Virtuaalihoiva

Virtuaalisen kotihoidon pilotti

  • Videovälitteiset etäkäynnit asiakkaalla (asiakkaalla tabletti)

  • Pyritään uuteen toimintatapaan kuntien yhteistyönä

  • Haetaan kokemuksia digin ja virtuaalisuuden hyödyntämisestä sekä kustannusvaikutuksista

  • Myös omaiset voivat hyödyntää

Kokeiluryhmät:

  • Länsi: Keitele, Pielavesi, Vesanto, Suonejoki ,Tervo ja Rautalampi

  • Itä: Kaavi ja Rautavaara

Toimittaja SuvantoCare Oy

5 asiakasta/laitetta per kunta


Kokeilu on päättynyt ja kunnat jatkavat käyttöä.

Alla koosteena kaikki ko. kokeiluun liittyvät kokeilujaksot:

Lehdistötiedote 25.10.2019

Pohjois-Savon kunnissa kokeillaan virtuaalihoivaa

Virtuaalihoivan kokeilua tehdään kahdessa ryhmässä läntisissä ja itäisissä Pohjois-Savon kunnissa. Läntisen alueen eli SavoGrow –alueen kunnista Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Tervo ja Vesanto kokeilevat virtuaalihoivan tarjoamista osana kotipalveluita marraskuusta 2019 lähtien. Kuuden kuukauden kokeilussa kukin kunta toimittaa kotihoidon palvelujen piirissä oleviin kotitalouksiin tabletteja, joiden kautta mahdollistetaan etäyhteys hoitajan ja kodin välillä. Vastaavasti itäisen Pohjois-Savon kunnista Kaavi ja Rautavaara aloittavat kokeilun noin kuukauden myöhemmin. Yhteensä tabletteja on kokeilussa mukana 35 kappaletta, jotka toimitetaan erilaisiin kotitalouksiin. Tableteissa on oma turvallinen sovellus, jonka kautta yhteydenotto tapahtuu. Palveluntarjoajana kokeilussa on rovaniemeläinen Suvanto Care.

Kokeilun tarkoituksena on saada kokemuksia kotihoidon palveluiden monipuolistamisesta etähoivan myötä. Testauksen alla on muun muassa se, voiko etäyhteyden ottaminen kotiin korvata jonkun kotihoidon fyysisistä käyntikerroista sekä onko etäyhteys mahdollisuus niin sanottuun kotihoidon kevyeen asiakkuuteen tilanteessa, jossa hoivan tarve on vielä pieni.

Kokeilun mahdollistaa koko Pohjois-Savon maakunnassa toimiva, Kehitysyhtiö SavoGrown hallinnoima Kohti eKuntaa -hanke. Hankkeessa edistetään kuntien digitalisoitumista kokeilujen, yhteiskehittämisen ja neuvonnan keinoin.

”Valtakunnallisella tasolla virtuaalihoiva ei ole uusi asia, toimintaa ovat harjoittaneet tyypillisesti suuret kaupungit. Nyt saadaan kokemuksia ja näkökulmia toimintatavan toteuttamisesta pienemmissä kunnissa ja uskoakseni tulee myös syntymään kuntien välistä enenevää yhteistyötä. Maanantaina 21.10. oli läntisen kokeilun koulutus- ja starttipäivä, ilmapiiri oli kyllä erittäin hyvä ja innokas.” Toteaa Kohti eKuntaa -hankkeen projektipäällikkö Petri Kejonen.

SavoGrowlta kokeilun suunnittelussa on ollut mukana myös kuntakehittäjä Saara Hanhela. Virtuaalihoivan kokeilussa yksi keskeinen näkökulma on kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteisten toimintamuotojen ja –tapojen löytäminen.

”SavoGrown kunnissa on meneillään hyvä boogie ja vahva tahtotila tehdä yhdessä paremmin. Tässä virtuaalihoivan kokeilussa on ensinnäkin loistava mahdollisuus saada ja jakaa erilaisia kokemuksia erilaisilta asiakkailta eri kunnissa. Aineksia on myös siihen, että virtuaalihoivasta tulee osa kotihoidon arkipäivää ja voimme tarjota sitä kuntien yhteistyönä. Tämä on hyvä startti kotihoidon palveluiden laajemmallekin yhtenäistämiselle.”