Saavutettavuuskriteereiden toimeenpano

Jatkoajan oleellinen toimenpide oli saavutettavuuden toimeenpano sellaisten kuntien kanssa, jossa asia ei ole vielä kunnossa verkkosivujen asiantuntija auditoinnin tai kokonaisuuden osalta esimerkiksi puuttuu saavutettavuusseloste ja saavutettavuusilmoitus sekä ilmoitusta koskeva prosessi. Kahden kunnan kanssa toteutettiin kokonaisprojekti ja seitsemän kunnan osalta suoritetaan asiantuntijan auditointi. Saavutettavuuden toimeenpanon kokonaisuuteen liittyi kaksi saavutettavien asiakirjojen koulutuswebinaaria (perusteet ja jatko), näissä molemmissa oli yli 40 osallistujaa. Suosion pohjalta toteutettiin vielä kolmas koulutuswebinaari verkkosivujen ja some sisältöjen saavutettavuudesta, jossa siinäkin oli noin 40 osallistujaa.

Kumppanina saavutettavuuden osalta toimi
Eficode Oy.