Sähköiset rakennusluvat

Rakennuslupien sähköinen hakeminen / sähköinen asiointi

  • Toimittajan perusjärjestelmät on, selkeä integraatio niihin mm. esitäyttö ja läpinäkyvä käsittely

  • Haetaan kokemuksia rakennuslupien sähköistämisestä (ei aikaisempaa kokemusta esim. Lupapiste.fi -palvelusta)

  • Haetaan kokemuksia kolmen kunnan yhteistyöstä ja sähköistämisestä (rakennusvalvonta)

  • Kokeilukunnat Keitele, Vesanto ja Tervo ovat rakennusvalvonta viranomaispalvelun osalta yhteislautakunnan alaisia (yhteistyö). Samassa yhteydessä on syntymässä teknisten palveluiden yhteisyhtiö Viisari Oy.

  • Toimittaja CGI (uusi palvelu, osa asioin.fi -kokonaisuutta, yksi pilotti toteutuksista)

  • On jo herättänyt kiinnostusta muista kunnista

Tätä kokeilua ei saatu alkamaan, toimittajan asiakkaan asiointialusta ei valmistunut hankkeen aikana.