KuntaAppi, TaskuWarkaus ja Näppi By Iisalmi

Kunnan mobiiliapp kuntalaisille

• Osallisuus lähestymiskulma edellä (osallistamisalusta)

• Myös muu kunnan toiminta mm. palaute, tapahtumat, uutiset ja palvelut

• Haetaan kokemuksia mobiiliaplikaation hyödyntämisessä kuntaympäristössä ja kuntien yhteistyöstä

• Kokeilukunnat Varkaus ja Iisalmi

• Toimittaja FutureDialog Oy

Kokeilu on päättynyt, palvelun käyttö jatkui kokeilun jälkeen ja edelleen app löytyy sovelluskaupoista vaikka toimittaja FutureDialog ajautui Koronan keskellä konkurssiin.

---

Lehdistötiedote 11.11.2019, julkaisuvapaa heti

Varkaus ja Iisalmi kuntalaisen taskuun ja näppeihin

Varkaus ja Iisalmi ovat yhteistyössä kehittämässä kuntalaisten mobiiliaplikaatiota, tuttavallisemmin appia. TaskuWarkaus ja Näppi By Iisalmi otetaan kuntalaisille käyttöön molemmissa kaupungeissa ensi vuoden alussa.

Molemmille kunnille syntyy kunnan ilmeen mukaiset appit. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten osallisuutta ja tavoittaa kuntalaisia kattavasti viestinnän piiriin välineellä, joka suurelle osalle kuntalaisista on jo hyvinkin luontainen eli älypuhelin. Appi tulee mahdollistamaan matalan tason osallisuuden kunnan kehittämiseen erilaisten kohdennettujen pikakysymysten muodossa. Mahdollista tulee olemaan myös palautteen antaminen ja erilaiset tapahtumat tuodaan paremmin esille. Toteutettavat sovellukset tulevat tarjoamaan alustana jatkossa hyvinkin moniulotteiset kehittämismahdollisuudet. Myös kuntien verkkosivuja on mahdollista käyttää appin kautta ja silloin saadaan myös erilaiset kunnan palvelut ja niihin liittyvät sähköiset palvelut mm. lomakkeet paremmin esille ja saavutettavimmiksi. Virallinen lanseeraus appeistä kuntalaisille molempien kaupunkien osalta on ajoittumassa heti ensivuoden alkuun.

Kehitystyötä tehdään yhteistyönä Varkauden ja Iisalmen viestintätiimien, alustan toimittajan Future Dialog Oy:n sekä kohti eKuntaa -hankkeen kanssa. Kohti eKuntaa -hankkeessa edistetään kuntien digitalisoitumista kokeilujen, yhteiskehittämisen ja neuvonnan keinoin. Kohti eKuntaa -hankkeessa ovat mukana kaikki Pohjois-Savon kunnat. Hanketta hallinnoi Kehitysyhtiö SavoGrow Oy.

Kuntien digitalisoitumisessa on tärkeää elää ajassa ja tehdä yhteistyötä erilaiset toiminnalliset siilot ja kuntarajat ylittäen. – Tunnetusti molempien kaupunkien viestinnässä ollaan monessa mukana ja nopeasti on päästy kehitystyössä vauhtiin sekä yhteistyö on ollut sujuvaa, kiittelee Kohti eKuntaa -hankkeen projektipäällikkö Petri Kejonen. – Melko selvää nykyään jo on, mikä on se päätelaite, jolla kuntalaiset eli sanoisinko asiakasomistajat tulevat kunnan palveluita tulevaisuudessa käyttämään.

– TaskuWarkaus on jatkoa Varkaudessa 2017 aloitettuun verkkopalvelualustan kehittämiseen, kertoo Varkauden markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen. – Haluamme edelleen kehittää osallisuutta ja tuoda uusia osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä kaupunkilaisten tiedonsaantia. TaskuWarkaus on tulevaisuudessa hyvä tiedotuskanava esim. häiriötilanteissa.

Näppi By Iisalmi –sovelluksella haluamme tuoda kaupungin palveluja koskevia aiheita, eli kuntalaisten arjen asioita, entistä helpommin heidän saavutettavilleen. Nimi ”Näppi By Iisalmi” toimii vertauskuvana sille, miten esimerkiksi apin pikakyselyjen kautta erilaisia teemoja voidaan tuoda ”kuntalaisten näppeihin”. Lisäksi se kuvastaa tänä päivänä arjessa tuttua ilmiötä, mobiililaitetta näpeissämme. Ensi vuonna voi näppäillä kotisohvalta kuntapäätöksenteon ja tapahtumien pariin, kertoo Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski.