Tiedonhallintalaki

Huomio Pohjois-Savon kunnat, jos ette päässeet VM:n 16.1.2020 järjestämään tiedonhallintalain koulutustapahtumaan Kuopiossa, julkaistaan tapahtuman esitykset tässä VM:n luvalla:

-----------

Laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta.

Laki tulee voimaan 1.1.2020

Linkkejä aiheeseen Valtionvaraiministeriön sivuilla:

Linkkejä asiantuntijoiden/toimittajien sivuille:

Valtionvarainminsteriön webinaarisarja tiedonhallintalain täytäntäänpanosta (klikkaa oikealta 1/6 yläpuolelta niin voit valita videon)