Hankesuunnitelma

Hankkeen toteutusaika 11/2018 - 31.12.2020, käytännössä hanke alkoi 18.3.2019

Kohti eKuntaa.pdf

Hankkeen mittarit:

Digitaalisten yhteispalvelujen pilotointi/kokeilut:

  • pilotoitavien/kokeiltavien palveluiden määrä
  • osallistuvien kuntien määrä
  • pilottien/kokeilujen tulokset => käyttöönottojen määrä ja lisäkehitystyöt

Yhteistyöryhmien toiminta:

  • Aktiivisten kuntien määrä
  • Syntyvien työryhmien määrä
  • Työryhmissä syntyvien kokeiluaihioiden, yhteistyöaihioiden ja yhteishankintojen määrä

Sähköisten työkalujen ja palveluiden käyttöönottoon liittyvä neuvonta ja tiedotus; työelämävalmennus, sparraus ja muutosjohtamisen tuki:

  • Neuvontojen ja tilaisuuksien määrä
  • Neuvontoihin osallistuneiden kuntien ja kuntien työntekijöiden määrä
  • Järjestettyjen tiedonkeruumatkojen määrä Suomessa ja ulkomailla; uusien yhteistyökontaktien määrä