Hankesuunnitelma

Jatkoaika 1.1.2021 - 30.6.2021, KOHTI KONKRETIAA


 • AR -elämyskierrokset

Olemme yhdessä kuntien kanssa toteuttamassa AR-elämyskierroksia (lisätty todellisuus) mm. kunnan palveluiden ja käyntikohteiden esille tuonnissa asukkaille, matkailijoille sekä koululaisille. Lisätty todellisuus tuo uusia mahdollisuuksia osallistaa ihmisiä ja tuoda esille tarinoita, infoa, faktaa ja historiaa mielenkiintoisella tavalla, ja on yhdistettävissä myös opetuksessa monialaisesti. AR-teknologia kulkee taskussa (älypuhelin) ja mahdollistaa monipuoliset esitystavat ja sisällön. Hankkeeseen on palkkattu AR-suunnittelija avuksi toteutuksiin ja kilpailutuksen kautta valitun alustatoimittajan kanssa jatkamme AR-matkaa. Toteutuksia tehdään useita kevään aikana. Hanke mahdollistaa alustan, AR-suunnittelijan ja toimittajan avun. Ensimmäisenä olemme edenneet suunnittelussa pitkälle Keiteleen AR-elämyskierroksen kanssa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä.
 • Saavutettavuuskriteerien toimeenpanoa

Haluamme osaltamme olla tukemassa kuntia ja kuntatoimijoita saavutettavuuskriteerien toimenpanossa. Lyhyesti; tarvitaan sivuston tarkastelu/auditointi, saavutettavuusilmoitus sivustolle, toimenpiteet saavutettavuuden parantamiseksi, mahdollisuus ilmoittaa saavutettavuus puutteista ja ilmoituksen käsittelyn toimet kunnassa tai kuntatoimijalla. Kilpailutettu asiantuntija on apunamme projektin läpiviemiseksi kussakin kunnassa tai kuntatoimijoilla. Kuntien ja kuntatoimijoiden panosta tarvitaan kunkin oman projektin läpiviennissä. Asiaa on jo esitelty eri yhteyksissä ja mukana on seitsemän kuntaa tai kuntatoimijaa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä, sillä mukaan mahtuu.
 • Teams-tuokiot, Teamsin tehokas hyödyntäminen

Teams-tuokiot eli noin 1½h sessiot Teamsin tehokkaasta hyödyntämisestä ovat olleet suosittuja ja hankkeen aikana on pidetty jo yli 70 tuokiota. Tuokioista saatu palaute on ollut erittäin hyvää ja niitä jatketaan. Sisältöä voidaan räätälöidä tarvetta ja kohderyhmää vastaavaksi. Teillekin tuokio?
 • Ajankohtaiset webinaarit

Hanke on järjestänyt lukuisia webinaareja kiinnostavista digitalisaation aiheista. Tätä käytäntöä jatketaan ja luvassa on mm. etätyöhön ja sen johtamiseen liittyviä sekä muita digiosaamista lisääviä webinaareja. Informoimme näistä lisää aina webinaarin lähestyessä.
 • Menossa olevien kokeiluiden Chattibotti ja VIPA loppuun vieminen

Menossa olevat Chattibotti ja VIPA videoavusteinen palveluohjaus ja neuvonta kokeilut viedään loppuun kevään aikana ja informoimme niiden tuloksista teitä keväällä. Voit myös kysyä jo nyt, jos suunnitelmissanne on jotain vastaavaa.
 • Yhteistyö, koordinointi ja viestintä

Kohti eKuntaa -hanke koordinoi kahdeksan kunnan digikannustin hanketta Sähköiset lomakkeet ja niiden käsittelyn prosessit haltuun kuntien yhteistyönä. Hankkeella on ollut aktiivinen rooli Pohjois-Savon kuntien tietohallintofoorumissa ja sen kehitysryhmissä, yhteistyö on ollut tuloksekasta. Lisäksi hanke on ollut mukana Pohjois-Savon digituki eli Digivieri hankkeessa. Viestintä hankekuntiin erilaisista kansallisista hankkeista ja muusta aihealueen toiminnasta. Näitä toimia tulemme jatkamaan.

Kokeilut, yhteiskehittäminen ja neuvonta


(Hankkeen toteutusaika 11/2018 - 31.12.2020, käytännössä hanke alkoi 18.3.2019 ja nyt jatkoa 30.6.2021 saakka)

Kohti eKuntaa.pdf

Hankkeen mittarit:

Digitaalisten yhteispalvelujen pilotointi/kokeilut:

 • pilotoitavien/kokeiltavien palveluiden määrä

 • osallistuvien kuntien määrä

 • pilottien/kokeilujen tulokset => käyttöönottojen määrä ja lisäkehitystyöt

Yhteistyöryhmien toiminta:

 • Aktiivisten kuntien määrä

 • Syntyvien työryhmien määrä

 • Työryhmissä syntyvien kokeiluaihioiden, yhteistyöaihioiden ja yhteishankintojen määrä

Sähköisten työkalujen ja palveluiden käyttöönottoon liittyvä neuvonta ja tiedotus; työelämävalmennus, sparraus ja muutosjohtamisen tuki:

 • Neuvontojen ja tilaisuuksien määrä

 • Neuvontoihin osallistuneiden kuntien ja kuntien työntekijöiden määrä

 • Järjestettyjen tiedonkeruumatkojen määrä Suomessa ja ulkomailla; uusien yhteistyökontaktien määrä