Sähköiset lomakkeet ja niiden käsittelyn prosessit haltuun kuntien yhteistyönä​

Kuntien yhteistyönä kartoitetaan sähköistettävät lomakkeet (asiointipalvelut), käydään niihin liittyvät prosessit läpi ja kuvataan ne. Määritetään prosessin tietosisällöt ja pyritään samankaltaisiin tietosisältöihin ja lomakkeisiin sekä prosesseihin. Kartoituksessa hyödynnetään PTV:n pohjakuvauksia. Kartoitetaan tunnistuksen (suomi.fi) tarve lomake/prosessikohtaisesti. Kuntakohtaisesti katsotaan olemassa olevat järjestelmäratkaisut läpi ja kartoitetaan ko. toimijoiden sähköisen asioinnin ratkaisujen soveltuvuus. Niiden lomakkeiden ja kuntien osalta, joissa ei prosessia tukevaa järjestelmää ole etsitään soveltuvimmat ratkaisut eli lomake-editorit, jotka tukevat tunnistusta ja tietoturvallista tiedonsiirtoa käsittelyprosessiin saattamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan pyritään harmonisiin järjestelmäratkaisuihin, jolloin voidaan toteutustakin tehdä kuntien yhteistyönä. Tarkoituksena on siis saattaa kaikki kuntien verkkosivustoilla olevat ns. ladattavat lomakkeet sähköisesti täytettäviksi ja mahdollistaa niiden käsittelyn sujuva ja mahdollisuuksien mukaan automatisoitu käsittelyprosessi. Hankkeessa tutkitaan myös, onko kuntakohtaisesti lomakkeita, joita on tarpeen sähköistää, mutta niitä ei ole vielä edes viety ns. verkkosivuilta alas ladattaviksi lomakkeiksi. Hankkeessa toteutetaan sähköiset lomakkeet digipalvelulain saavutettavuus vaatimusten mukaisesti sekä saman lain vaatimuksen mukaan toteutuu digitaalisten palvelujen tarjoaminen asiakkaille. Suomi.fi -viestit huomioidaan toteutuksissa. Suomi.fi palvelutietovarantoa päivitetään toteutettujen sähköisten asiointien osalta. Uudistetut asiointipalvelut ja niiden prosessit kuvataan ja tulevat osaksi kuntien tiedonhallintamallia. Kiinnitetään myös huomiota siihen, kuinka asiakkaat saadaan enemmän käyttämään sähköisiä palveluita; markkinointi, viestintä ja ohjaus.

Lue lisää, hankesuunnitelma


  • Hankkeen kokonaiskustannukset 213553€ ja VM:n avustus 181500€

  • Hankekunnat: Kiuruvesi, Iisalmi, Tuusniemi, Pielavesi, Vieremä, Rautavaara, Lapinlahti ja Vesanto ​

  • Hankehallinnoijana toimii Kiuruvesi

  • Hanketta koordinoi Kohti eKuntaa -hanke Petri Kejonen

  • Hanke kestää 30.11.2021 saakka


VM:n tiedote avustusta saaneista 26.2.2020