Yhdessä tekemässä 19 pohjoissavolaista kuntaa

Palaute hankekunnasta Iisalmesta 15.4.2021:
"Teidän hanke on kyllä aidosti auttanut kuntia kohti digitaalisuutta, ja ollut sellainen matalan kynnyksen tuki, joka ei turhia tärkeile, vaan hoitaa ydintehtäväänsä. Iso kiitos."

Kohti eKuntaa - Kuntien digitalisoitumista tukevat uudet sähköiset palvelut; kokeilut, yhteiskehittäminen ja neuvonta

Kohti eKuntaa -kehittämishankkeen tavoitteena on edistää sähköisten palvelujen yhteiskehitystä Pohjois-Savon kunnissa siten, että kunnat tuottavat palveluja yhdessä digitaalisesti. Tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon eKuntia, jolloin sekä kuntalaisille että vapaa-aikaa viettäville tarjoutuu aito mahdollisuus hyödyntää monipaikkaisesti useamman kunnan palvelutarjontaa ja vaikuttaa useamman kunnan toimintaan. Hankkeessa pilotoidaan uusia sähköisiä palveluja, järjestetään neuvontaa ja lisätään kuntien välistä yhteistyötä palvelujen tuottamisessa. Tätä kautta tuotetaan tietoa ja kokemuksia uusien mallien käyttöönotosta.

eKunta-hanke rakentuu kolmen toimintalinjan ympärille siten, että toimintalinjassa:

  1. pilotoidaan sellaisia digitaalisia palveluja, jotka mahdollistavat viestinnän, osallistumisen ja palvelujen käytön tehostumisen ajasta ja paikasta riippumatta. Tärkeintä on löytää kuntien yksimielisyyttä siitä, mitkä ovat tärkeimmät yhdessä sähköistettävät, käytettävät ja tarjottavat palvelut, joiden ympärille eKunnan status voi rakentua.

  2. perustetaan yhteistyöryhmiä toimialoille, jotka edistävät konkreettisten yhteistyömallien syntymistä ja yhteistuumaisuutta päätöksen teossa

  3. annetaan neuvontaa ja sparrausta pilotteihin ja käyttöönottoihin, kehitetään työntekijöiden työelämävalmiuksia digitalisaation edetessä ja johtajien muutosjohtamiskykyä sekä kartoitetaan olemassa olevia työkaluja Suomessa ja ulkomailla. Samalla rakennetaan näkemystä siitä, kuinka laajasti eKuntalaisuus on saavutettavissa tänä päivänä, viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä. Mitkä asiat edistävät, mitkä estävät täydellisen eKuntalaisuuden rakentumisen?

Hankkeessa on mukana 19 pohjoissavolaista kuntaa. => hankesuunnitelma

Kumppaneita: