Yhdessä tekemässä 19 pohjoissavolaista kuntaa

Hanke alkoi virallisesti 18.3.2019 ja loppui 30.6.2021. Hankkeen loppuraportti on tehty kevyeksi lukea ja sisältää loppupalautteen hankekunnista. Vilkaise niin saat helposti käsityksen mitä kaikkea hankkeessa on tehty ja kuinka asiakkaat eli kunnat ja kuntatoimijat ovat hankkeen kokeneet.

Osittain hankkeen innoittamana syntyi YAMK opinnäytetyö digitaalisten palveluiden yhteiskehittämisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjois-Savon kunnissa.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092318019

Loppupalautteesta nostoina:

  • "Hanke on täyttänyt juuri sen digitaalisuuden aukon, joka maakunnassamme on ollut . Korona aika oli suuri mahdollisuus myös hankkeelle."

  • "Hankkeen toiminta on kohdistunut sopivasti konkretiaan . Asiantuntemus aihepiiristä on mielestäni korkealla tasolla ja hienosti on mielestäni rajattu niin ettei ole hukuttu digitalisaation kaikenkattavaan suohon . Huomio on kiinnittynyt sopivasti asiakkaiden rajapintaan , palveluorganisaatioiden toimintaa unohtamatta . Tietoisuus mahdollisuuksista on kasvanut ja siten digitalisaation edellyttämä kyvykkyys kehittyy ajan myötä . Luulen että palveluiden digitalisaatio on vasta alkutaipaleella joten tekemistä tällä saralla riittää."

  • "Yhteistyö toimi hyvin , hankkeen kautta sai paljon uutta tietoa ja materiaalia . Tietoa tuli myös pyytämättä , mutta tarpeeseen ;-)"

  • "Kuntien kuuleminen ja hankkeen toimien suuntaaminen tarpeeseen joustavasti ja nopeasti on ollut hienoa ! Hanke on auttanut kuntia digivaatimusten saavutettavuus , Teams taidot ) kanssa ja mahdollistanut kokeilla uusia digivälineitä , kuten ChattiBotti tai videotuotantoa . Näitä tuskin olisi kunnissa saatu kokeilla ilman hanketta."

  • "Yhteiskehittämistä yli kuntarajojen tarvitaan , jatkossa todennäköisesti vielä nykyistä enemmän . Pienten kuntien resurssit vähenevät ja nopeasti muuttuvassa / kehittyvässä digimaailmassa " on haasteellista pysyä mukana ilman ulkopuolista resurssia."

  • "Erinomaista , kuntalähtöistä (eli asiakaslähtöistä ), edelläkäyvää ja avuliasta toimintaa. Iso kiitos."

Palaute hankekunnasta Iisalmesta 15.4.2021:
"Teidän hanke on kyllä aidosti auttanut kuntia kohti digitaalisuutta, ja ollut sellainen matalan kynnyksen tuki, joka ei turhia tärkeile, vaan hoitaa ydintehtäväänsä. Iso kiitos."

Huomio!
Tämä Kohti eKuntaa -hankkeen sivusto pidetään näkyvissä vähintään kesäkuun 2022 loppuun saakka. Huomioitahan kuitenkin, että osa aineistoista ja linkeistä saattaa vanhentua. Käyn aika-ajoin katsomassa, että aineisto ja linkit olisivat ajantasaiset.
Lisätietoja Petri Kejonen
sähköposti
petri.kejonen@cidopro.com.

Terveisin Pete
DigiSorvari - Kehittäjä - Organisoija
www.cidopro.com

Kuvat kertovat...

Hankkeen aikainen etusivu...

Kohti eKuntaa - Kuntien digitalisoitumista tukevat uudet sähköiset palvelut; kokeilut, yhteiskehittäminen ja neuvonta

Kohti eKuntaa -kehittämishankkeen tavoitteena on edistää sähköisten palvelujen yhteiskehitystä Pohjois-Savon kunnissa siten, että kunnat tuottavat palveluja yhdessä digitaalisesti. Tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon eKuntia, jolloin sekä kuntalaisille että vapaa-aikaa viettäville tarjoutuu aito mahdollisuus hyödyntää monipaikkaisesti useamman kunnan palvelutarjontaa ja vaikuttaa useamman kunnan toimintaan. Hankkeessa pilotoidaan uusia sähköisiä palveluja, järjestetään neuvontaa ja lisätään kuntien välistä yhteistyötä palvelujen tuottamisessa. Tätä kautta tuotetaan tietoa ja kokemuksia uusien mallien käyttöönotosta.

eKunta-hanke rakentuu kolmen toimintalinjan ympärille siten, että toimintalinjassa:

  1. pilotoidaan sellaisia digitaalisia palveluja, jotka mahdollistavat viestinnän, osallistumisen ja palvelujen käytön tehostumisen ajasta ja paikasta riippumatta. Tärkeintä on löytää kuntien yksimielisyyttä siitä, mitkä ovat tärkeimmät yhdessä sähköistettävät, käytettävät ja tarjottavat palvelut, joiden ympärille eKunnan status voi rakentua.

  2. perustetaan yhteistyöryhmiä toimialoille, jotka edistävät konkreettisten yhteistyömallien syntymistä ja yhteistuumaisuutta päätöksen teossa

  3. annetaan neuvontaa ja sparrausta pilotteihin ja käyttöönottoihin, kehitetään työntekijöiden työelämävalmiuksia digitalisaation edetessä ja johtajien muutosjohtamiskykyä sekä kartoitetaan olemassa olevia työkaluja Suomessa ja ulkomailla. Samalla rakennetaan näkemystä siitä, kuinka laajasti eKuntalaisuus on saavutettavissa tänä päivänä, viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä. Mitkä asiat edistävät, mitkä estävät täydellisen eKuntalaisuuden rakentumisen?

Hankkeessa on mukana 19 pohjoissavolaista kuntaa. => hankesuunnitelma

Kumppaneita: